Plastová výroba

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod BS se používají pro čištění splaškových odpadních vod (z koupelny, WC, kuchyně, prádelny, od chovu zvířectva) z rodinných domů, bytové výstavby, hotelů, firem apod.  Vytékající vodu je možno použít na zálivku, nebo ji vypouštět do kanalizace, potoka, nebo do vsaku.

Funkce čistírny

Biologické aktivační čištění pracuje na principu aktivačního čištění s biomasou ve vznosu. Použitý režim čištění s velmi nízkým zatížením kalu zabezpečuje jak vysokou účinnost čištění, tak minimalizaci produkce přebytečného aktivovaného kalu a jeho dokonalou biodegradaci.  Pro separace aktivovaného kalu je použita dosazovací nádrž, která je zařazena za oxidní zónu aktivace do biologického čistícího procesu. Zdrojem proudění v cirkulačním okruhu je mamutové čerpadlo, které je poháněno stlačeným vzduchem z dmychadla. Tento vzduch slouží současně k provzdušňování aktivační směsi, k mísení vstupující vody a také k promíchávání prostoru denitrifikace.  Dimenze separačního prostoru umožňuje krátkodobé přetížení čistírny.

Čistírny odpadních vod

Proč zvolit čistírny řady BS?

 • Evropská ceritikace TÜV
 • Značka kvality CE
 • Vysoká životnost a spolehlivost
 • Vysoká účinnost čištění (atestace i na dusíkáté látky a fosfor)
 • Samonosná konstrukce ( pouze k obsypání – pevnost podložena statickým výpočtem, ČOV pouze z HOMOGENNÍCH PP DESEK)
 • Rozvody vzduchu POUZE silnostěnným PP-R potrubím
 • Možnost bezúdržbové varianty
 • Kompletnost dodávky (již v základní ceně: nástavec, dmychadlo, samostatný box na dmychadlo poklop, bakterie)
 • Nízké provozní náklady
 • Servis zajištěný po celé ČR

Parametry vody na odtoku

 • BSK5 : 2-15mg/l
 • CHSK : 10-75mg/l
 • NL : 2-17mg/l
 • N-NH4 : 1-4mg/l
 • PC: 1-2,6mg/l

Garantované hodnoty na odtoku jsou shodné s NV. 57/2016

Ceník

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Typ Počet osob Průtok max. m3 Rozměry (d x v) Cena Automatický kalojem Integrovaná automatická filtrace
BS-2 1-4 0,4 m3 1,27x1,5m 34 500 Kč 5 600 Kč 4 500 Kč
BS-5 3-8 0,8 m3 1,43x1,5m 42 100 Kč 6 500 Kč 5 600 Kč
BS-10 5-16 1,6 m3 1,75x2,0m 64 300 Kč 8 900 Kč 7 100 Kč
BS-15 7-22 2,2 m3 2,07x2,0m 83 900 Kč 9 900 Kč 8 400 Kč
BS-20 10-31 3,1 m3 2,23x2,0m 112 100 Kč 15 600 Kč 13 900 Kč
BS-30 15-47 4,7 m3 2,55x2,0m 148 400 Kč 17 600 Kč 15 700 Kč
BS-40 20-63 6,3 m3 2,70x2,0m 176 700 Kč 22 600 Kč 18 500 Kč
BS-50 25-78 7,8 m3 2,87x2,0m 199 900 Kč 25 900 Kč 22 600 Kč

Jiné čistírny jsme schopni navrhnout, vyrobit a dodat na přání zákazníka.

Automatický kalojem – u této varianty dochází bez zásahu obsluhy k automatickému odkalování odumřelých bakterií z aktivační části ČOV do samostatného kalojemu, který vystačí až a 5 let. (dle zátěže)

Integrovaná filtrace – dochází k terciárnímu dočištění vody. Vhodné řešení při používání vody např. na zálivku, umívání aut atd.


Nádstavce na ČOV

Průměr Cena Cena za 1ks mezikruží Cena za cm
950 mm 335 Kč 1 200 Kč 27 Kč
1250 mm 460 Kč 1 760 Kč 36 Kč
1450 mm 580 Kč 2 300 Kč 41 Kč

Realizace