Plastová výroba

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod BS se používají pro čištění splaškových odpadních vod (z koupelny, WC, kuchyně, prádelny, od chovu zvířectva) z rodinných domů, bytové výstavby, hotelů, firem apod.  Vytékající vodu je možno použít na zálivku, nebo ji vypouštět do kanalizace, potoka, nebo do vsaku.

Funkce čistírny

Biologické aktivační čištění pracuje na principu aktivačního čištění s biomasou ve vznosu. Použitý režim čištění s velmi nízkým zatížením kalu zabezpečuje jak vysokou účinnost čištění, tak minimalizaci produkce přebytečného aktivovaného kalu a jeho dokonalou biodegradaci.  Pro separace aktivovaného kalu je použita dosazovací nádrž, která je zařazena za oxidní zónu aktivace do biologického čistícího procesu. Zdrojem proudění v cirkulačním okruhu je mamutové čerpadlo, které je poháněno stlačeným vzduchem z dmychadla. Tento vzduch slouží současně k provzdušňování aktivační směsi, k mísení vstupující vody a také k promíchávání prostoru denitrifikace.  Dimenze separačního prostoru umožňuje krátkodobé přetížení čistírny.

Čistírny odpadních vod

Proč zvolit čistírny řady BS?

 • Evropská ceritikace TÜV
 • Značka kvality CE
 • Vysoká životnost a spolehlivost
 • Vysoká účinnost čištění (atestace i na dusíkáté látky a fosfor)
 • Samonosná konstrukce ( pouze k obsypání – pevnost podložena statickým výpočtem, ČOV pouze z HOMOGENNÍCH PP DESEK)
 • Rozvody vzduchu POUZE silnostěnným PP-R potrubím
 • Možnost bezúdržbové varianty
 • Součástí každé dodávky je kompletní samonosná čistírna včetně instalované technologie, zastropení, přítokového a odtokového hrdla, nástavec o výšce 50cm přikrytý plastovým poklopem, dmychadlo včetně samostatného boxu, návod na použití a zaváděcí dávka bakterií.

 • Nízké provozní náklady
 • Servis zajištěný po celé ČR

Parametry vody na odtoku

 • BSK5 : 2-15mg/l
 • CHSK : 10-75mg/l
 • NL : 2-17mg/l
 • N-NH4 : 1-4mg/l
 • PC: 1-2,6mg/l

Garantované hodnoty na odtoku jsou shodné s NV. 57/2016

Ceník


Typ Počet osob Průtok max. m3/den Rozměry (Ø x v) včetně nádstavce Ceny bez DPH
BS-1
1-2
0,2m3
1,20x1,7m
33 180 Kč
BS-2 2-4 0,4 m3 1,27x2,0m  35 870 Kč
BS-5 3-8 0,8 m3 1,43x2,0m  43 360 Kč
BS-10 5-16 1,6 m3 1,75x2,0m  65 550 Kč
BS-15 7-22 2,2 m3 2,07x2,5m  83 900 Kč
BS-20 10-31 3,1 m3 2,23x2,5m 112 100 Kč
BS-30 15-47 4,7 m3 2,55x2,5m 148 400 Kč
BS-40 20-63 6,3 m3 2,70x2,5m 181 700 Kč
BS-50 25-78 7,8 m3 2,87x2,5m 206 990 Kč

Jiné čistírny jsme schopni navrhnout, vyrobit a dodat na přání zákazníka.Nádstavce na ČOV

Průměr Cena Cena za 1ks mezikruží Cena za cm
950 mm 335 Kč 1 200 Kč 27 Kč
1250 mm 460 Kč 1 760 Kč 36 Kč
1450 mm 580 Kč 2 300 Kč 41 Kč

Realizace