Projekční a revizní činnost

Projekční činnost

Zpracováváme projektové dokumentace a technické zprávy pro čistírny odpadních vod k rodinným domům, bytovým domů, pro hotely, penziony, nové satelitní výstavby, projektová dokumentace kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, odpadní jímky i jímky na dešťovou vodu. K projektové dokumentaci Vám můžeme vypracovat hydrogeologický posudek pro zásak dešťových i odpadních (přečištěných) vod.

Cena za projektovou dokumentaci od 4 500,-Kč + DPH, cestovní náklady 12,-Kč/km + DPH.

Projekční činnost

Poptávka projekčních prací

Revizní činnost

Provádění revizí vodních děl - čistíren odpadních vod na ohlášení podle paragrafu 59 vodního zákona. Při kontrole se hodnotí celkový stav ČOV, v případě nedostatků jsme schopni provést opravu popř. navrhnout řešení, díky kterému bude Vaše ČOV v pořádku vyhovovat.

Revizní činnost

Poptávka revize